De Europese Commissie wil onze berichten lezen!

Onder het voorwendsel van de legitieme strijd tegen de uitbuiting van minderjarigen wil de Europese Commissie de end-to-end encryptie van instant messaging afschaffen.  Alles kan worden ontcijferd en geëvalueerd, inclusief correspondentie tussen familieleden en vrienden, advocaat en cliënt, burger en onderzoeksjournalist, berichten verzonden tussen werknemers of commerciële correspondentie tussen bedrijven. Dit is in wezen toezicht op burgers dat wordt ingevoerd onder het mom van de strijd voor de veiligheid van kinderen.

Voorzitter van de Europese Commissie

Ursula von der Leyen

Geachte mevrouw de Voorzitter,

Het tegengaan van kindermisbruik is een zeer belangrijk en nobel doel dat de hele Europese gemeenschap moet nastreven. Om dit effectief te bereiken moet er een alomvattend programma voor de bescherming van kinderen worden ontwikkeld, niet alleen in de digitale ruimte, maar ook in onderwijsinstellingen, de media en de bredere cultuur waaraan kinderen dagelijks deelnemen. De oplossing voor dit probleem kan echter niet zijn om alle burgers van EU-lidstaten een aantal van hun fundamentele rechten en vrijheden te ontnemen.

Daarom hebben we met bezorgdheid kennisgenomen van het nieuws over de ontwerpverordening van de EU over het voorkomen en bestrijden van kindermisbruik. De oplossing die de indiener voor ogen heeft, ondermijnt de mogelijkheid van end-to-end encryptie, die door sommige instant messengers wordt gebruikt. Dit roept ernstige twijfels op, niet alleen met betrekking tot inmenging in de grondrechten van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, maar ook met het oog op de mogelijke gevolgen van de aanneming van het ontwerp, en vooral met betrekking tot de werkelijke effectiviteit ervan.

Veel instant messaging-applicaties die door internetgebruikers worden gebruikt, danken hun populariteit juist aan end-to-end data-encryptie. Gebruikers van toepassingen zoals WhatsApp of Signal kunnen zo de privacy van hun correspondentie bewaren en beschermen tegen diefstal door cybercriminelen. De implementatie van het project zal leiden tot de ondermijning van deze vorm van berichtversleuteling en zal het einde betekenen van de privacy en veiligheid van correspondentie op het internet. Als gevolg van de voorgestelde wijzigingen zullen alle berichten niet alleen toegankelijk zijn voor downloadautoriteiten, maar ook kwetsbaar worden voor aanvallen door onbevoegden.

Het ontwerp behandelt alle EU-burgers als potentiële criminelen en elk bericht en bestand dat online wordt verzonden als een potentiële wetsovertreding die door wetshandhavingsinstanties moet worden onderzocht. Correspondentie tussen familieleden en vrienden, berichten tussen werknemers of zakelijke correspondentie tussen ondernemers zou worden ontcijferd en beoordeeld. Dit zou ook van toepassing zijn op onderzoeksjournalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten, enz. Dit is in wezen toezicht op burgers dat wordt ingevoerd onder het nobele motto van de strijd voor de veiligheid van kinderen. De voorgestelde maatregelen kunnen leiden tot machtsmisbruik, vals alarm en totale controle van de privé-correspondentie van alle burgers.

Het ingediende ontwerp gaat op geen enkele manier in op de oorzaken van kindermisbruik en probeert de voortschrijdende objectivering van de lichamelijkheid van kinderen in de cultuur-, entertainment- of mode-industrie niet tegen te gaan. Dit roept twijfels op over de ware motivatie van de opstellers, die zich richten op het verkrijgen van toegang tot vertrouwelijke correspondentie van burgers en het ontnemen van hun privacy en veiligheid. Het nobele doel van misdaadbestrijding kan geen legitimatie vormen voor de invoering van bewakingsoplossingen die de belangrijkste burgerrechten en vrijheden en de fundamenten van de democratische orde ondermijnen.

De effectiviteit van de voorgestelde oplossing in de strijd tegen kindermisbruik is ook twijfelachtig. Het is de moeite waard om erop te wijzen dat het end-to-end verbod niet zal worden nageleefd door criminelen, die toepassingen van buiten de Europese Unie zullen blijven gebruiken, waardoor de mogelijkheid voor criminelen om vrijelijk illegale inhoud te versturen niet zal worden gestopt. Als gevolg hiervan zal de voorgestelde oplossing het probleem niet oplossen, maar alleen de vrijheid en privacy van inwoners van de EU beperken.

We roepen u daarom op om in te grijpen in deze zaak, ofwel door dit ontwerp in te trekken, ofwel door het te wijzigen door de bepalingen die het gebruik van end-to-end encryptie verhinderen te schrappen.

Burgers van de Europese Unie

Onder het mom van de legitieme strijd tegen uitbuiting van minderjarigen heeft de Europese Commissie voorgesteld om end-to-end encryptie van instant messaging te verbieden. End-to-end encryptie wordt gebruikt door de populairste instant messaging apps, met WhatsApp en Signal voorop. Deze toepassingen danken hun populariteit vooral aan hun hoge niveau van privacy en sterke gegevensbeveiliging tegen onbevoegden, waaronder criminelen. Als EU-burgers worden we allemaal behandeld als potentiële criminelen en elk bericht en bestand dat we online versturen als een potentiële wetsovertreding die moet worden onderzocht door wetshandhavers.