Europos Komisija nori skaityti mūsų susirašinėjimą!

Prisidengdama teisėta kova su nepilnamečių išnaudojimu, Europos Komisija nori panaikinti ištisinį momentinių pranešimų šifravimą.  Viskas galės būti iššifruota ir perskaityta, įskaitant susirašinėjimą tarp šeimos narių ir draugų, advokatų ir jų klientų, piliečių ir tiriamosios žurnalistikos atstovų, darbuotojų siunčiamus pranešimus ar verslininkų komercinį susirašinėjimą. Tai iš esmės yra piliečių stebėjimas, įvestas kovos už vaikų saugumą dingstimi.

Europos Komisijos pirmininkė

Ursula von der Leyen

Gerbiamoji Pirmininke,

kova su vaikų išnaudojimu yra labai svarbus ir kilnus tikslas, kurio turėtų siekti visa Europos bendrija. Jo sėkmingam įgyvendinimui reikėtų sukurti išsamią vaikų apsaugos programą, apimančią ne tik skaitmeninę erdvę, bet ir švietimo įstaigas, žiniasklaidą ir plačiai suprantamą kultūrą, kurioje vaikai dalyvauja kiekvieną dieną, tačiau šios problemos sprendimu negali būti dalies pagrindinių teisių ir laisvių atėmimas iš visų ES valstybių narių piliečių.

Štai kodėl mums nerimą kelia ES reglamento, liečiančio prievartos prieš vaikus prevenciją ir kovą su ja, projektas. Jame numatytas sprendimas panaikintų ištisinio šifravimo, naudojamo kai kuriuose momentiniuose pranešimuose, galimybę. Tai ne tik prieštarautų pagrindinėms Europos Sąjungos valstybių narių piliečių teisėms, bet ir kelia rimtas abejones dėl galimų įstatymo projekto priėmimo pasekmių ir, svarbiausia, dėl jo tikrojo veiksmingumo.

Daugelio interneto vartotojų naudojami momentiniai pranešimai yra populiarūs būtent dėl ištisinio duomenų šifravimo. Tokių programų kaip „WhatsApp“ ar „Signal“ vartotojai gali išlaikyti savo korespondencijos privatumą ir apsaugoti ją nuo kibernetinių nusikaltėlių. Projekto įgyvendinimas pakenks šiai pranešimų šifravimo formai ir reikš privatumo ir susirašinėjimo saugumo internete panaikinimą. Įdiegus siūlomus pakeitimus visi pranešimai bus ne tik prieinami teisėsaugos institucijoms. Jie galės tapti nepageidaujamų asmenų atakų tikslu.

Šiame įstatymo projekte visi ES piliečiai laikomi potencialiais nusikaltėliais, o kiekvienas internetu siunčiamas pranešimas ir byla galimu teisės pažeidimu, kurį turėtų ištirti teisėsauga. Iššifruotas ir perskaitytas būtų susirašinėjimas tarp šeimos narių ir draugų, darbuotojų siunčiamos žinutės,  verslininkų komercinis susirašinėjimas. Toks sprendimas bus taikomas ir tiriamosios žurnalistikos atstovams, teisininkams, žmogaus teisių gynėjams ir pan. Tai iš esmės yra piliečių stebėjimas, įvestas, prisidengiant kilnios kovos už vaikų saugumą šūkiu. Siūlomos priemonės gali lemti piktnaudžiavimą valdžia, klaidingus pavojaus signalus ir visišką visų piliečių privataus susirašinėjimo stebėjimą.

Pateiktame projekte niekaip nenagrinėjamos prievartos prieš vaikus priežastys ir nesistengiama kovoti su vis didėjančiu vaikų kūniškumo propagavimu kultūros, pramogų ar mados industrijose. Dėl to kyla abejonių dėl tikrųjų projekto rengėjų, kurie daugiausia dėmesio skiria tam, kad gautų prieigą prie konfidencialios piliečių korespondencijos ir atimtų iš jų privatumą ir saugumą, motyvų. Kilnus kovos su nusikalstamumu tikslas negali įteisinti piliečių sekimo, kuris laužytų svarbiausias pilietines teises ir laisves bei demokratinės santvarkos pagrindus.

Abejones kelia ir siūlomo sprendimo veiksmingumas, kovojant su vaikų išnaudojimu. Verta pažymėti, kad ištisinio šifravimo draudimas nepalies nusikaltėlių, kurie ir toliau naudosis programomis, veikiančiomis už Europos Sąjungos ribų. Jie ir toliau galės laisvai perduoti neteisėtą turinį. Siūlomas sprendimas neišspręs problemos, o tik apribos ES gyventojų laisvę ir privatumą.

Atsižvelgdami į šiuos argumentus reikalaujame Jūsų intervencijos – šio įstatymo projekto atšaukimo arba jo pakeitimo, išbraukiant ištisinį šifravimą draudžiančias nuostatas.

Europos Sąjungos piliečiai

Prisidengdama teisėta kova su nepilnamečių išnaudojimu, Europos Komisija pasiūlė uždrausti ištisinį  momentinių pranešimų šifravimą. Šis šifravimas naudojamas populiariausiose momentinių pranešimų programose, visų pirma „WhatsApp“ ir „Signal“. Šių programų populiarumą lemia visų pirma aukštas privatumo lygis ir stipri duomenų apsauga nuo pašalinių asmenų, įskaitant nusikaltėlius. Kaip ES piliečiai, mes visi būsime laikomi potencialiais nusikaltėliais, o kiekvienas pranešimas ir byla, kurią siųsime internetu, bus laikomi teisės pažeidimu, kurį turėtų ištirti teisėsaugos institucijos.