Evropská komise chce číst naše zprávy!

Pod záminkou slušného boje proti vykořisťování nezletilých chce Evropská komise odstranit šifrování internetových komunikátorů metodou end-to-end.  Dešifrování a hodnocení může podléhat všechno, včetně korespondence mezi rodinnými příslušníky a přáteli, právníkem a klientem, občanem a investigativním novinářem, zprávy zasílané mezi zaměstnanci nebo obchodní korespondence mezi podnikateli. Jde ve skutečnosti o sledování občanů zavedené pod záminkou boje za bezpečnost dětí.

Předsedkyně Evropské komise

Ursula von der Leyen

Vážená paní předsedkyně,

prevence zneužívání dětí je velmi důležitým a ušlechtilým cílem, o jehož dosažení by mělo usilovat celé evropské společenství. Pro jeho efektivní realizaci by měl být vypracován komplexní program ochrany dětí nejen v digitálním prostoru, ale také ve vzdělávacích institucích, médiích a široce chápané kultuře, na níž se děti každodenně podílejí. Řešením tohoto problému však nemůže být zbavení všech občanů členských států EU části základních práv a svobod.

Proto nás znepokojil projekt unijního nařízení o prevenci a boji proti zneužívání dětí. Řešení navržené iniciátorem projektu podkopává možnost end-to-end šifrování, které používají někteří internetové komunikátory. To vyvolává vážné pochybnosti nejen z hlediska rozporu se základními právy občanů členských států Evropské unie, ale také z hlediska možných důsledků přijetí projektu, a především jeho skutečné účinnosti.

Mnoho komunikátorů používaných uživateli internetu vděčí za svou popularitu právě šifrování dat metodou end-to-end. Díky tomu mohou uživatelé aplikací jako WhatsApp nebo Signal uchovat svou korespondenci v soukromí a ochránit ji před odcizením kyberzločinci. Realizace projektu tuto formu povede k podkopání hodnot šifrování zpráv a bude znamenat likvidaci soukromí a bezpečnosti korespondence na internetu. V důsledku navrhovaných změn budou všechny zprávy nejen dostupné orgánům činným v trestním řízení, ale stanou se také zranitelnými vůči neoprávněným útokům.

Tento projekt zachází se všemi občany EU jako s potenciálními zločinci a s každou zprávou a souborem odeslaným přes internet jako s potenciálním porušením práva, které by měly být vyšetřovány orgány činnými v trestním řízení. Dešifrování a hodnocení by měla podléhat korespondence mezi rodinnými příslušníky a přáteli, zprávy zasílané mezi zaměstnanci nebo obchodní korespondence mezi podnikateli. Týkat se bude rovněž investigativních novinářů, právníků, ochránců lidských práv atd. Jde ve skutečnosti o sledování občanů zavedené pod vznešeným heslem boje za bezpečnost dětí. Navrhovaná opatření mohou vést ke zneužití pravomoci, falešným poplachům a celkovému sledování soukromé korespondence všech občanů.

Předložený návrh žádným způsobem neodkazuje na příčiny týrání dětí a nesnaží se čelit postupné objektivizaci dětské tělesnosti v kultuře, v zábavním či módním průmyslu. To zpochybňuje skutečnou motivaci předkladatele projektu, který se zaměřuje na získání přístupu k důvěrné korespondenci občanů a zbavení je jejich soukromí a bezpečí. Ušlechtilý cíl boje proti zločinu nemůže legitimizovat zavádění řešení sledování, která podkopávají nejdůležitější občanská práva a svobody a základy demokratického řádu.

Pochybnosti vzbouzí rovněž účinnost navrhovaného řešení v boji proti zneužívání dětí. Za zmínku stojí rovněž to, že zákaz end-to-end nijak neomezí zločince, kteří budou nadále používat aplikace ze zemí mimo Evropskou unii, možnost bezplatného přenosu nelegálního obsahu zločinci tedy nebude zastavena. V důsledku toho navrhované řešení problém nevyřeší, ale pouze omezí svobodu a soukromí obyvatel EU.

V souvislosti s výše uvedeným požadujeme Váš zásah v této věci, a to stažením předmětného návrhu nebo jeho úpravou tím, že z něj vymažete ustanovení bránící použití end-to-end šifrování.

Občané Evropské unie

Pod záminkou slušného boje proti vykořisťování nezletilých navrhla Evropská komise zákaz end-to-end šifrování internetových komunikátorů. Šifrování typu end-to-end používají nejpopulárnější komunikátory, na čele s WhatsApp a Signal. Tyto aplikace vděčí za svou popularitu především vysoké úrovni soukromí a silné ochraně dat před neoprávněnými osobami, včetně zločinců. Jako občané EU tak budeme všichni uznáni za potenciální zločince a každá z našich zpráv a souborů odeslaných přes internet bude považována za potenciální porušení zákona, které by měly být vyšetřovány orgány činnými v trestním řízení.