Европейската комисия иска да прочете нашите послания!

Под претекст за легитимна борба с експлоатацията на непълнолетни Европейската комисия иска да премахне криптирането от край до край на незабавните съобщения.  Всичко може да бъде декриптирано и оценено, включително кореспонденцията между членове на семейството и приятели, адвокат и клиент, гражданин и разследващ журналист, съобщенията, изпратени между служители, или търговската кореспонденция между предприятия. По същество това е наблюдение на гражданите, въведено под претекст, че се бори за безопасността на децата.

Председател на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен

важаема г-жо председател,

противодействието на насилието над деца е много важна и благородна цел, към която трябва да се стреми цялата европейска общност. За нейното ефективно изпълнение е необходимо да се разработи цялостна програма за защита на децата, не само в цифровото пространство, но и в образователните институции, медиите и по-широката култура, в която децата участват ежедневно. Решението на този проблем обаче не може да бъде лишаването на всички граждани на държавите – членки на ЕС, от някои от основните им права и свободи.

Ето защо приехме със загриженост новината за проекта за регламент на ЕС относно предотвратяването и борбата с малтретирането на деца. Предвиденото от вносителя решение подкопава възможността за криптиране от край до край, което се използва от някои програми за незабавни съобщения. Това поражда сериозни съмнения не само по отношение на намесата в основните права на гражданите на държавите-членки на Европейския съюз, но и с оглед на потенциалните последици от приемането на проекта , и най-вече на неговата реална ефективност.

Много приложения за незабавни съобщения, използвани от потребителите на интернет, дължат популярността си именно на криптирането на данни от край до край. По този начин потребителите на приложения като WhatsApp или Signal могат да запазят поверителността на своята кореспонденция и да я защитят от кражба от страна на киберпрестъпници. Изпълнението на проекта ще доведе до подкопаване на тази форма на криптиране на съобщенията и ще означава премахване на неприкосновеността на личния живот и сигурността на кореспонденцията в интернет. В резултат на предложените промени всички съобщения не само ще бъдат достъпни за органите за изтегляне, но и ще станат уязвими за атаки от страна на неоторизирани лица.

Проектът третира всички граждани на ЕС като потенциални престъпници, а всяко съобщение и файл, изпратени онлайн, като потенциално нарушение на закона, което трябва да бъде разследвано от правоприлагащите органи. Кореспонденцията между членове на семейството и приятели, съобщенията, изпращани между служители, или бизнес кореспонденцията между предприемачи ще бъдат декриптирани и оценявани. Това ще се отнася и за разследващите журналисти, адвокатите, правозащитниците и др. По същество това е наблюдение на гражданите, въведено под благородния лозунг за борба за безопасността на децата. Предложените мерки могат да доведат до злоупотреба с власт, фалшиви сигнали и пълно наблюдение на личната кореспонденция на всички граждани.

Представеният проект по никакъв начин не разглежда причините за малтретирането на деца и не се опитва да противодейства на постепенното обективизиране на детската телесност в културата, развлекателната индустрия или модата. Това поставя под съмнение истинската мотивация на съставителите на проекта, които се съсредоточават върху получаването на достъп до поверителната кореспонденция на гражданите и лишаването им от личен живот и сигурност. Благородната цел за борба с престъпността не може да бъде легитимация за въвеждането на решения за наблюдение, които подкопават най-важните граждански права и свободи и основите на демократичния ред.

Ефективността на предложеното решение в борбата с насилието над деца също е под въпрос. Следва да се отбележи, че забраната „от край до край“ няма да бъде спазвана от престъпниците, които ще продължат да използват приложения от страни извън Европейския съюз, и по този начин няма да бъде спряна възможността престъпниците свободно да изпращат незаконно съдържание. В резултат на това предложеното решение няма да реши проблема, а само ще ограничи свободата и неприкосновеността на личния живот на жителите на ЕС.

Ето защо Ви призоваваме да се намесите по този въпрос, като оттеглите този проект или го измените, като премахнете разпоредбите, възпрепятстващи използването на криптиране „от край до край“.

Граждани на Европейския съюз

Под претекст за легитимна борба с експлоатацията на малолетни и непълнолетни Европейската комисия предложи да се забрани криптирането от край до край на незабавните съобщения. Криптирането „от край до край“ се използва от най-популярните приложения за незабавни съобщения, сред които водещи са WhatsApp и Signal. Тези приложения дължат популярността си най-вече на високото ниво на неприкосновеност на личния живот и силната защита на данните срещу неоторизирани лица, включително престъпници. Като граждани на ЕС всички ние ще бъдем третирани като потенциални престъпници, а всяко съобщение и файл, които изпращаме онлайн, като потенциално нарушение на закона, което следва да бъде разследвано от правоприлагащите органи.